ขอให้สมาชิกพัฒนาบล็อกประจำวิชาต่อไปนะครับ มีปัญหาโทร0819690238

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลังจากพัฒนาผลงานเป็นที่ประจักษ์

เรียนสมาชิกเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน เกียรติบัตรจะมอบให้กับสมาชิกได้ ก็ต่อเมื่อ
ท่านได้ดำเนินการสร้างสื่อการสอน อันประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาการเรียนรู้
และแบบทดสอบก่อนเรียน ตลอดถึงมีองค์ประกอบอื่น ๆ ในการเพิ่มความสวยงามให้กับบล็อกของท่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น