ขอให้สมาชิกพัฒนาบล็อกประจำวิชาต่อไปนะครับ มีปัญหาโทร0819690238

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

แบบประเมินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการสอนด้วย social media 2-3 เมษายน 2557

อบรมเสร็จสิ้นแล้วขอความกรุณาผู้เข้าอบรมตอบแบบประเมินฉบับนี้ด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง   ให้คลิกลิงก์ด้านล่างนี้

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

การสร้างแบบทดสอบด้วย google doc

การสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google docs - SlideShare

www.slideshare.net/mansuang1978/google-docs-15397517
29 พ.ย. 2555 - 21/10/54 การสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย google docs นายเจษฎา นาจันทอง ... Docs ขั้น ตอนการสร้างข้อสอบออนไลน์ -Text : แบบข้อความเติมคาตอบสั้นๆ ...