ขอให้สมาชิกพัฒนาบล็อกประจำวิชาต่อไปนะครับ มีปัญหาโทร0819690238

คู่มือต่าง ๆ

1. คู่มือการสร้างข้อสอบด้วย google docs 
   คลิกดู   ต้นแบบหรือตัวอย่างการสร้างข้อสอบด้วย google docs
   คลิกดู    แบบรายงานผลการสอบที่สร้างด้วย google docs
2. คู่มือการสร้างสื่อด้วย lecture maker 
3. การสร้างและการแต่ง blogger 
    คู่มือการสร้างblogger โดยละเอียด
4. ไฟล์ flash สวย ๆ 
5. นาฬิกาสวย ๆ
6. ปฏิทินสวย ๆ
7. emotion แต่งหน้าบล็อก
8. กรอบข้อความและนาฬิกา
9. code เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/WlNDydixtok" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
10.code เพลงอิ่มอุ่น <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/kWRdVzqPvcs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
11. code เพลง เรียงความเรื่องแม่ <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/q6MagxmGtE4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
12. code เพลงรางวัลของครู <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/rzTMS2xxLnQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
13. code พระอรหันต์พระในบ้าน <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6j673ofBVDg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
14. code เพลงเรารักแม่ <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/s59N4zxiM0g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
15. ค่าน้ำนมต้นฉบับ<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/2uUy9NOwyMU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
16. code นาฬิกา <**center><**embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-42.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash><**/embed><**/center> เอาดอกจันออก 17. code นาฬิกา <**center><**embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-193.swf width=200 height=100 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash><**/embed><**/center> เอาดอกจันออก 18. codeข่าวทางการศึกษา
    <iframe frameborder="0" height="275" marginheight="0" marginwidth="0" noresize="" scrolling="no" src="http://www.kruthai.info/newsfind.php" width="100%"></iframe>
<iframe frameborder="0" height="610" marginheight="0" marginwidth="0" noresize="" scrolling="no" src="http://www.kruthai.info/newsedu.php" width="100%"></iframe>
<iframe frameborder="0" height="350" id="main1" name="main1" scrolling="Yes" src="http://kruwandee.com/news_col3.php" width="100%"></iframe>


ตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ
สร้างแบบทดสอบอย่างง่ายสุดๆ

วิธีการทำข้อสอบ webquest

-เข้า webquest ตั้งค่าพื้นฐาน กำหนด จำนวนข้อสอบ
-พิมพ์ข้อสอบ
-พิมพ์เสร็จแล้ว
- บันทึกเป็น เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บ ตั้งชื่อไฟล์
- คลิกสร้างแบบทดสอบ html
- คลิก browser
 -คลิก edit  -selectall
-คลิกขวา คลิก view selecttion code
-คลิก edit  -คลิก selectall -คลิก copy
-นำไปวางในหน้าบล็อกของเรา นะครับ ไปที่
-ออกแบบ  -หน้าเว็บ-เลือกหน้า หรือตำแหน่งที่เราจะวางแบบทดสอบ
-คลิกเลือกให้สถานะเป็น html
-คลิกวาง
-คลิกอัพเดท
-คลิกดูบล็อก
-คลิกดูผลงาน จะมีมีข้อสอบขึ้นมาเหมือนตัวอย่างด้านล่างนี้แหละครับ
โปรแกรมข้อสอบนี้สามารถแทรกรูปภาพทั้งโจทย์ และตัวเลือกได้ครับ
วิธีการทำข้อสอบด้วยโปรแกรมเวิร์ด
 -เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ข้อสอบที่ทำเป็นไฟล์ html แล้ว
-คลิกขวา open with เลือกเปิดด้วย microsoft word -
-พิมพ์ข้อสอบหรือแทรกไฟล์ภาพต่าง ๆ จนเสร็จเรียบร้อย แล้วคลิก "บันทึก"
 -คลิกขวาที่ไฟล์ html ที่เราเพิ่งบันทึกเมื่อครู่ คลิก open with เปิดโดย firefox
-คลิก edit  -select all -คลิกขวา view selecttion  source -คลิก copy
 -นำไปติดตั้งในบล็อกได้เลยครับ


แบบทดสอบเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและประเภทของกฎหมาย จำนวน 5 ข้อ
วิชาวิถีไทยศึกษา 2 (รหัส.ส. 31224) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและประเภทของกฎหมาย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. การุณย์ สุวรรณรักษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่งเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
1) ความหมายของกฎหมาย คือข้อใด?
   คำสั่งของผู้ปกครองประเทศ
   กฎ กติกา ข้อบังคับที่ใช้บังคับพลเมือง
   แนวทางในการดำเนินชีวิตของพลเมือง
   กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยรัฏฐาธิปัตย์ ใช้ควบคุมพลเมืองหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ

ข้อที่ 2)
2) กฎหมายใดเป็นกฎหมายสูงสุด?
   พระราชกำหนด
   พระราชบัญญัติ
   รัฐธรรมนูญ
   พระราชกฤษฎีกา

ข้อที่ 3)
3) กฎหมายชนิดไหนจัดเป็นกฎหมายเอกชน?
   กฎหมายอาญา
   กฎหมายแพ่ง
   กฎหมายยาเสพติด
   กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 4)
4) กฎหมายมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร?
   ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย
   ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
   ทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
   ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 5)
5) ข้อใดจับคู่ผิดประเภท?
   กฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ
   กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน
   กฎหมายภายในกับกฎหมายภายนอก
   กฎหมายแม่กับกฎหมายลูก

 
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบโดยครูทองครูไทยหัวใจพอเพียง
1. jhgfhjfhjfhjfhjfhjg
gkhjgjkgj
ghfhjfh
gjklghk
llllll
2. kj;kj;ljl;j;jk;ljk
kj;lj;lkj
l;j;ljl;j;
ว่าวสา่สว่
่สาว่วส่วส่า
ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น