ขอให้สมาชิกพัฒนาบล็อกประจำวิชาต่อไปนะครับ มีปัญหาโทร0819690238

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ยินดีต้อนรับสมาชิกครูเครือข่ายผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย socialmedia

     สวัสดีครับสมาชิกเครือข่ายครูผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย socialmedia ทุกคน รู้สึกยินดีที่เห็นคุณครูมีความสนใจที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก อันที่จริงผู้จัดได้เขียนโครงการนี้เอาไว้นานมากแล้วประมาณปี 2553 โน้น  แต่ก็มีอันต้องเก็บเข้าลิ้นชักไว้
     ทำไมจึงต้องเก็บใส่ลิ้นชัก เรื่องนี้ไม่อยากพูดถึงอีกต่อไปครับ เอาเป็นว่าเมื่อมีโอกาสทำ
แม้จะล่าช้าไปมากมายก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้จัดทำโครงการนี้ และก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร
ที่เห็นความสำคัญของโครงการ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านกำลังใจและด้านงบประมาณ จึงเป็นหน้าที่และภาระรับผิดชอบของพวกเราทุกคนแล้วครับ ว่าเราจะตั้งใจรับการอบรมและผลิตสื่อการเรียนการสอนได้สำเร็จมากน้อยเพียงใด แต่ผู้จัดเชื่อในสปิริตของพวกเราทุกคน ว่ามีความตั้งใจจริงจังที่จะรับความรู้และปฏิบัติการในการฝึกอบรมอย่างจริงจัง
และนำกลับไปสร้างสรรค์ผลงานต่อที่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน

     อย่างน้อยเปิดภาคเรียนมา พวกเรามีสื่อการสอนโลดแล่นอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต 1 หน่วยการเรียนเป็นอย่างน้อย 
      สุดท้ายขอขอบคณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ครูธัญญวดี  เสพมงคลเลิศนักศึกษาฝึกสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา นักเรียนชุมนุม socialmedia ที่ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยในอบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะครูและนักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เข้ารับการติวเข้มก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง โดยติวเข้มตั้งแต่วันที่ 1-2  ตุลาคม 2556 

                                                              ด้วยความขอบคุณยิ่ง
                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ

เป้าหมายขั้นต้น

1. เป็นจุดเริ่มต้นการผลิตสื่อ
2.เป็นการพัฒนาสื่อขั้นพื้นฐาน
3. การนำสื่อไปใช้ในกิจกรรมการสอนจริง   

กิจกรรมการอบรม 

1. สร้างบล็อกส่วนบุคคลได้
2. ตกแต่งบล็อกขั้นพื้นฐานได้
3. พิมพ์บทความลงบล็อกได้
4. แทรกรูปภาพลงบล็อกได้
5. แทรกไฟล์ภาพยนต์ลงบล็อกได้
6. สร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้
 7. รู้เข้าใจวิธีการนำสื่อการสอนไปใช้สอนจริงได้

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ socialmedia ในแวดวงครู
                     อบรมการสร้างสื่อการสอนด้วยsocialmedia  7  ตุลาคม 2556
                  อาคารเรียน 2  ชั้น 6  ห้อง 265 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
1 ความคิดเห็น:

  1. ความหวัง ตั้งไว้ แสนไกล ทุ่มเท กายใจ ก้าวให้ ไปถึง แม้นมี ภาระ งานจัง รังรึง ผองเพื่อน อย่าพึง อ่อนข้อ ท้อใจ

    ตอบลบ